Thông điệp
của Lúa Vàng Việt

Nâng chuẩn gạo - Nâng chuẩn chất lượng

Chúng tôi hướng đến một tiêu chuẩn mới trong ngành lúa gạo, là nơi cung cấp nguồn gạo sạch và an toàn, đồng thời giúp nhà nông có cuộc sống tốt hơn.

MR. ĐÀO THẬT

Giám đốc Lúa Vàng Việt

0

tấn / năm

0

m2

0

Nhà máy có công nghệ hiện đại nhất Tây Ninh

SẢN PHẨM

Lúa Vàng Việt đem hạt gạo ngon, chất lượng, an toàn tới mọi bữa cơm gia đình Việt Nam và xuất khẩu ra các nước bạn

Gạo ST25 Én Vàng

Gạo Nàng Tấm

Gạo Thơm Hạnh Phúc

Gạo Thơm Thượng Hạng

Gạo Chuẩn Xốp Mềm

Gạo Xốp Mềm Hảo Hạng

HỆ SINH THÁI

Đức Thành Group

1000+ đại lý phân phối
4+ nhà máy "Sản xuất"
1 kho cảng đường thuỷ
70+ loại phân bón, thuốc bvtv

Nông dân

Quản lý cánh đồng
mẫu lớn 5000+ ha
Kỹ thuật canh tác
theo chuẩn VietGAP

Nhà máy Lúa Vàng Việt

Diện tích: 15.000 m2
lớn nhất Tây Ninh
Công suất: 44.000 tấn/ năm
Công nghệ hiện đại

Thị trường

Toàn quốc & Quốc tế

CHARACTERICTIS

Seleted carefully from the best Sushi grown area. Fragrant aroma floating around is so excellent.

Gluten Sensitivity

This recipe is safe for those who are sensitive to gluten.

Gluten Sensitivity

Calrose rice contains a plenty of important minerals good for health.

Cholesterol

Choose to make Jasmine rice a main stay in your daily diet for better nutrition and health

lactose free

This recipe is safe for those who are lactose intolerant.

Organic certified

100% Organic, Non-GMO, Aromatic Whole Grain Calrose Rice

CHARACTERICTIS

Considered as one of the best option for anti-types of desease.

Gluten Sensitivity

This recipe is safe for those who are sensitive to gluten.

Provides Minerals

Purple rice contains a plenty of important minerals good for health.

Cholesterol free

Choose to make Jasmine rice a main stay in your daily diet for better nutrition and health

lactose free

This recipe is safe for those who are lactose intolerant.

Organic certified

100% Organic, Non-GMO, Aromatic Whole Grain Purple Rice

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01

Chọn lọc
nguồn giống
chất lượng

02

Đảm bảo
thổ nhưỡng
của đất

03

Hướng dẫn
kỹ thuật canh tác
cho nông dân

04

Quản lý nguồn
vật tư nông nghiệp
nhà nông sử dụng

05

Nhà máy chế biến
gạo Lúa Vàng Việt
lớn nhất Tây Ninh

06

Bao tiêu
lúa tươi
cho nông dân

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

"Đức Thành - Lúa Vàng Việt"

Với niềm mong muốn nâng cao sinh kế nhà nông, chúng tôi - chuỗi liên kết bao tiêu Lúa Vàng Việt hướng đến việc xây dựng thương hiệu Gạo Tây Ninh từ vùng nguyên liệu an toàn từ quê nhà đến với người tiêu dùng Việt và xuất khẩu toàn cầu.

MR. ĐÀO THẬT

Giám Đốc Lúa Vàng Việt

TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

-- khách hàng có thể dễ dàng mua sản phẩm online --

Chứng nhận

0988414879